Missio

Muokkaamme yhdessä tulevaisuutta:

Haluamme, että lapsemme, lastenlapsemme sekä tulevat sukupolvet saisivat edelleen kokea kauniin maapallomme samalla tavalla kuin mekin sen tällä hetkellä koemme. Me Infinergiesillä työskentelemme yhteisen elinkelpoisen tulevaisuuden puolesta. Uusiutuvan energian hankkeidemme avulla pyrimme vaikuttamaan siihen, että ilmaston lämpeneminen hidastuu ja sen vaikutukset rajoittuvat 1,5 celsiusasteeseen. Jo nimemme kertoo tästä lähestymistavasta: "Infin‑" tulee sanasta "infinity" (ääretön) ja "‑ergies" sanasta "energies" ‑ Infinergies tarkoittaa siis ääretöntä energiaa. Uusiutuvien raaka-aineiden, laajojen käytettävissä olevien maa-alueiden, auringon ja tuulen ansiosta Suomella on rajattomasti mahdollisuuksia toteuttaa kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että tekemällä yhteistyötä hankkeisiimme aktiivisesti osallistuvien ihmisten kanssa voimme siirtyä pois fossiilisten polttoaineiden aikakaudelta kohti uusiutuvien energioiden maailmaa. Jokainen voi antaa tähän oman panoksensa. Me teemme oman osuutemme. Muokataan yhdessä tulevaisuutta.