Muokkaamme
yhdessä
tulevaisuutta

Infinergies on vuodesta 2010 lähtien tuottanut lisäarvoa ja antanut kestävän panoksensa energiamurrokseen. Maanomistajien, yhteisöjen ja sijoittajien luotettavana yhteistyökumppanina suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme menestyksekkäästi avaimet käteen -periaatteella toteutettavia hankkeita, joissa hyödynnetään luonnollisia, uusiutuvia energialähteitä.  Luonnon voiman hyödyntäminen Suomessa ja Suomea varten on se, mikä ajaa meitä eteenpäin. Haluamme yhdessä alueen asukkaiden kanssa edistää uusiutuvia energialähteitä ja hyödyntää niitä kaikkien yhteiseksi hyväksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että perusta seuraavien sukupolvien elinkelpoiselle tulevaisuudelle voidaan luoda paikallisesti.

Seuraavassa esitämme tyypillisen projektin kulun ja sen yksittäiset vaiheet. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Olemme aina käytettävissäsi.

1. Tiedot

Kattava tietopohja ja realistinen aikataulu:

Ensimmäisessä vaiheessa keräämme yleisiä tietoja mahdollisesta hankealueesta ja valmistelemme ne selkeästi. Tämä sisältää erityisesti puite-ehdot, kartan hankkeen sijainnista ja alustavan aikataulun. Olemme tietoisia siitä, että nämä tiedot muodostavat perustan hankkeen onnistuneelle toteuttamiselle. Siksi työskentelemme luotettavasti ja huolellisesti heti alusta alkaen.

Lisätietoja hankkeen tunnistamisesta

2. Vuokrasopimukset

Ymmärrettävä viestintä ja laajat alustavat tutkimukset:

Arvioimme tunnollisesti, soveltuuko tunnistettu hankealue yhteiseen uusiutuvan energian kehittämiseen. Erityisesti asutusalueiden, kotien ja loma-asuntojen sijoittuminen, luonnonsuojelualueiden sijainti ja olemassa oleva infrastruktuuri, esimerkiksi mahdollisuudet liittyä sähköverkkoon, ovat meille tärkeitä. Olemme yhteydessä maanomistajiin sekä tiekuntiin, ja annamme täyden panoksemme vuokrasopimusneuvotteluihin. Tiedotamme kuntia hankkeistamme ja pystymme vastaamaan joustavasti niiden huolenaiheisiin. Vastaamme kaikkiin suuren yleisön kysymyksiin yksinkertaisesti ja mutkattomasti.

3. Tuuli- ja aurinkovoiman kaavoitus

Tavoitteellinen suunnittelu ja ympäristötietoinen toiminta:

Kunnat päättävät ja hyväksyvät suunnittelemamme tuuli- ja aurinkovoiman osayleiskaavan, jossa määritellään muun muassa voimaloiden sijoittaminen. Pitkäaikaisen kokemuksemme ansiosta pystymme löytämään kulloisiinkin reunaehtoihin sopivan optimaalisen voimaloiden lukumäärän ja sijoittelun. Alueella tehtäviin luontoselvityksiin ja muihin tutkimuksiin käytämme riippumattomia asiantuntijoita. Näitä tutkimuksia hyödyntäen vähennämme mahdollisuuksien mukaan ihmisiin ja luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Pidämme esimerkiksi asuinrakennuksiin ja loma-asuntoihin suuremman etäisyyden kuin mitä laki vaatii. Hankealueella käytettävien tieverkon laajuutta minimoidaan. Pyrimme jättämään metsät, niityt ja suoalueet mahdollisimman luonnolliseen ja koskemattomaan tilaan.

4. Luvitus

Lukuisia lupia ja luotettava toteutus:

Hoidamme kaikki tarvittavat luvat esimerkiksi jokaiselle suunnitellulle laitokselle ja sähköasemalle, jokaiselle asennettavalle kaapelille ja teemme sopimukset laitosten liittämisestä sähköverkkoon. Mutkattomalla toiminnallamme kevennämme hankekumppaneittemme, maanomistajiamme ja kuntiamme työtaakkaa. Vastaamme kysymyksiisi ja huolenaiheisiisi avoimesti ja ymmärrettävästi. Lähestymällä hankkeillemme sopivia sijoittajia varmistamme projektin onnistuneen toteutuksen. Suurin osa projekteistamme on viime kädessä yksityisesti rahoitettuja.

5. Rakennusvaihe

Alueelliset palveluntarjoajat ja lyhyet etäisyydet:

Rakennuspalvelujen tarjoaja kokoaa projektiryhmän. Huolehdimme rakennusvaiheen sujuvuudesta suosittelemalla paikallisia yrityksiä ja vahvistamme näin paikallista taloutta. Esimerkiksi hakkuista vastaa paikallinen metsänhoitoyhdistys. Maa-ainekset hankitaan mahdollisuuksien mukaan suoraan hankealueelta. Aiemmista hankkeista saamamme runsaan kokemuksen ansiosta ja itsekin alueelle juurtuneina pystymme hyödyntämään laajaa alueellisten palveluntarjoajien verkostoa. Pitemmällä aikavälillä, laitosten toimiessa, koulutetaan paikallisia teknikoita huoltotehtäviin ja luodaan samalla uusia työpaikkoja.

6. Käyttöönotto

Tehokas energiantuotanto ja turvattu luonnon ennallistaminen:

Tämän vaiheen jälkeen työmme on saatu onnistuneesti päätökseen. Käsittelemme jatkossakin hankekumppaneidemme kyselyt ja huolenaiheet luotettavasti ja mutkattomasti. Energiaa voidaan nyt tuottaa kestävästi 30-40 vuotta. Tuulivoimalat tuottavat esimerkiksi jo alle vuodessa saman verran energiaa kuin mitä niiden valmistukseen, rakentamiseen ja purkamiseen kuluu. Nykyisin lähes kaikki materiaali voidaan käytön jälkeen kierrättää. Varmistamme hankealueen ennallistamisen tallettamalla jokaista voimalaa kohden purkuvakuuden voimaloiden purkamista ja poiskuljettamista sekä alueen ennallistamista varten.

Uutisia hankealueiltamme

Täältä löydät viimeisimmät askeleemme tiellä kohti yhteistä tulevaisuuttamme. Lisätietoja muihin suunnittelussa oleviin hankkeisiimme sekä menestyksekkäästi toteutettuihin hankkeisiimme löydät helposti ja nopeasti kohdasta Hankkeet. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Olemme aina käytettävissäsi.

Pyhäjärvi (Uposenmäki)

Pyhäjärvi (Uposenmäki)

2. Vuokrasopimukset

Tietoa hankkeesta >
Siikalatva (Honkakangas)

Siikalatva (Honkakangas)

2. Vuokrasopimukset

Tietoa hankkeesta >
Haapajärvi (Korteperä)

Haapajärvi (Korteperä)

2. Vuokrasopimukset

Tietoa hankkeesta >