Kokonaisvaltainen hankesuunnittelu

Olemme yhteistyökumppanisi sijoituspaikan etsinnästä käyttöönottoon asti:

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskeva hankesuunnittelu on monimutkaista. Asettamalla tavoitteet korkealle ja viestimällä selkeästi teemme hankkeen kehittämisestä ja toteuttamisesta kumppaneillemme läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Ennaltaehkäisemme viivästyksiä ja pystymme reagoimaan joustavasti ulkoisiin olosuhteisiin. Palvelumme ovat monipuolisia, ja ne voidaan jakaa seuraaviin painopisteisiin teemojen mukaan.

Hankkeen tunnistaminen

Tunnistamme sopivat alueet ja tarkastamme, voidaanko hanke toteuttaa siellä. Olennainen tarkastelun kohde ovat paikalliset olosuhteet energiantuotannolle, esimerkiksi tuuliolosuhteet tai auringon säteily. Lisäksi otamme huomioon maapotentiaalin, jota mitataan esimerkiksi etäisyydellä asuin- tai loma-asunnoista ja luonnonsuojelualueista sekä sillä, onko potentiaaliselle hankealueelle olemassa sopivaa infrastruktuuria verkkoyhteyttä ja kulkuväyliä varten. Arvioinnin jälkeen otamme yhteyttä maanomistajiin ja yhteisöihin, joiden kanssa haluaisimme toteuttaa hankkeen yhdessä.

Omistatko maata? Ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Etsimme sopivia maa-alueita hankkeillemme. Myös näitä tarkastelemme ottaen huomioon alueiden tuottavuuden, etäisyydet naapurikiinteistöihin sekä luonnonsuojelulliset näkökohdat, kuten niinikään verkkoliitynnät ja muut yhteydet.

Hankkeen tiedot

Luottamuksellisen ja arvostavan kumppanuuden takaamiseksi pidämme tärkeänä viestintää kaikkien osapuolten kanssa. Meille on tärkeää, että myös suuri yleisö hyväksyy hankkeemme. Olemme vakuuttuneita siitä, että kansalaislähtöinen lähestymistapa on tärkeä edellytys uusiutuvien energialähteiden todelliselle kehittämiselle. Tällä tavoin kaikki alueen asukkaat edistävät ilmastonsuojelua ja paikallista arvonmuodostusta maanvuokraus- ja verotulojen sekä uusien työpaikkojen luomisen kautta. Siksi tarjoamme säännöllisesti järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa kattavasti tietoja maanomistajille, kunnille, viranomaisille ja asukkaille.

Hankkeiden kehittäminen

Varmistaaksemme mahdollisimman tehokkaan hankekehityksen ja myöhemmin onnistuneen toteutuksen otamme tietoisesti ja tavoitteellisesti mukaan erilaisia yhteistyökumppaneita. Näin jokainen voi tuoda omat vahvuutensa mukaan, jotta hankkeen kehittäminen etenee dynaamisesti ja joustavasti. Hankkeisiin liittyvät kumppanimme voivat luottaa monivuotiseen kokemukseemme ja aina arvostavaan yhteistyöhön. Pyrimme tavoitteellisesti ja ennakoivasti huolehtimaan sujuvasta prosessista: Teetämme kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit riippumattomilla asiantuntijoilla, kuten arkkitehdeillä, biologeilla, rakennussuunnittelijoilla ja arkeologeilla. Lisäksi tarkastamme ja dokumentoimme hankealueen tuuliolosuhteet tunnollisesti vuoden ajan esimerkiksi pystyttämällä tuulimittausmastoja. Vasta kun tutkimuksemme ovat päättyneet myönteisesti, haemme kunnalta hyväksyntää kehittämissuunnitelmallemme, joka sisältää tuulivoimaloiden optimaalisen sijoituspaikan suunnittelun. Valmistelemalla vakaan rahoitussuunnitelman ja lähestymällä sopivia sijoittajia avulla varmistamme lopulta hankkeen onnistuneen toteuttamisen.

Hankkeen toteutus

Hankkeidemme menestyksekkään toteutuksen varmistamiseksi olemme luoneet vahvan verkoston rakennusalan toimijoiden kanssa, tavoitteena käyttää paikallisia yrityksiä sekä palveluntarjoajia. Itse aurinko- ja tuulivoimalat ovat tunnettujen eurooppalaisten yritysten valmistamia ja rakentamia. Myös tässä projektivaiheessa olemme luotettavasti hankekumppaniemme tukena ja toimimme tarvittaessa viestinviejänä monenlaisissa tilanteissa.