Infinergies

...project development for a renewable energy supply

Infinergies

YRITYS

Toiminta

Infinergies suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa tuuli-, aurinko- ja bioenergiahankkeita. Pitkäaikainen kokemuksemme uusiutuvien energialähteiden alueella ja yhteistyö liikekumppaneiden, paikallisten suunnittelutoimistojen ja yritysten kanssa mahdollistavat joustavan ja tehokkaan toiminnan energiahankkeiden toteuttamiseksi kunkin projektin erityisvaatimusten mukaisesti.

Historia / liikkeenjohto

Martin Stuke, koneenrakennusinsinööri (FH), työskennellyt vuodesta 1999 uusiutuvien energialähteiden parissa. Omaa monipuolisen tietotaidon energiamarkkinoiden eri alueilta. Toimi aluksi myyntijohtajana tuulivoimalavalmistaja Enron Wind GmbH:lla, joka sittemmin siirtyi General Electricin omistukseen ja josta tuli lopulta yrityksen uudelleenjärjestelyiden kautta GE Wind Energy GmbH.

Hän työskenteli GE Wind Energy GmbH:n palveluksessa tuotantoteknisten asioiden parissa Top Issue Managerin nimikkeellä vastaten laajojen ja kompleksisten tuulivoimaloita koskevien muutoshankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Projektikehitystyötä hän teki aluksi Evelop Germany GmbH:ssa Senior Project Developer -nimikkeellä vastaten Saksan alueen liiketoiminta- ja projektikehityksestä koskien uusiutuvien energialähteiden, rannikko- ja avomerituulienergian, aurinkoenergian ja biomassan/biokaasun käyttöä.

Vuodesta 2009 lähtien Martin Stuke on hyödyntänyt kokemustaan ja teknistä tietotaitoaan sekä arvokkaita kotimaan- ja ulkomaankontaktejaan Infinergies GmbH:n toimitusjohtajana ja osakkaana. Infinergies-yhtiön toiminta keskittyy uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekä biomassan/biokaasun hyödyntämistä koskevaan projektisuunnitteluun, rahoitukseen, toteutukseen ja markkinointiin.

Marraskuussa 2010 Martin Stuke ja Erwin Birr perustivat pääosakkaina Infinergies Finland Oy:n, jonka toimipaikka sijaitsee Kempeleessä, Suomessa. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa Infinergies Finland Oy:n liiketoimintamallia Suomessa keskittyen tuulienergian käyttöön.