Infinergies

...project development for a renewable energy supply

Infinergies

PALVELUVALIKOIMA

Projektisuunnittelu ja -kehitystyö

Infinergies suunnittelee hankkeet alkaen puhtaalta pöydältä aina rakennusvalmiustasolle saakka. Tässä työssä hyödynnämme oman kokemuksemme ohella hankekohtaisesti myös sopivia yhteistyökumppaneita, paikallisia suunnittelutoimistoja ja yrityksiä. Yksilöllisen projektikohtaisen suunnittelun ansiosta voimme, yhteistyössä kuntien, maanomistajien ja viranomaisten kanssa, tarjota käytettävissä oleville tonteille ja maapalstoille parhaat mahdolliset ratkaisut tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämiseksi.

Infinergiesin osaamisalueisiin lukeutuvat sijoituspaikan arviointi, alueen turvajärjestelyt, ympäristönsuojelu- ja rakennuslupahakumenettelyt, tarvittavien lupien hakeminen, sähköverkkoliitäntöjen sekä pohja- ja maarakennustöiden suunnittelu.

Hankerahoitus

Infinergies laatii kullekin projektille yksilölliset investointi- ja kannattavuuslaskelmat ja huolehtii projektikohtaisesti yhteistyöyritystensä kanssa sopivien rahoittajien ja ulkoisen rahoituksen hankkimisesta.

Hankkeiden toteutus

Infinergies on laitevalmistajista riippumaton toimija ja se huolehtii hankekohtaisesti, mahdollisesti yhdessä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, seuraavista energiahankkeisiin liittyvistä keskeisistä tehtävistä:

  • Sijoituspaikkaan sopivien laitteiden valinta ja hankinta
  • Hankkeeseen liittyvien töiden ja työnjohtotehtävien jakaminen alihankkijoille
  • Kaikkien rakennustöiden valvonta (tierakennus, perustukset, kaapelikanavat, laitteiston pystytys)
  • Käyttöönottoon liittyvä asiantuntijatuki
  • Luovutustarkastus ja hyväksyntä

Tekninen käytönohjaus

Infinergies hoitaa hankekohtaisesti teknisen toiminnan johtamistehtävät yhteistyössä ulkoisten valmistajariippumattomien yritysten ja tarkastajien kanssa. Tämä sisältää mm. seuraavat tehtävät:

  • Kaikkien valmistajan ja huoltoyritysten suorittamien kunnossapitotöiden valvonta
  • Asiantuntijoiden kanssa tehtävien toistuvien tarkastusten valvonta
  • Asiantuntevien paikallisten yhteistyökumppanien hankkiminen resetointi- ja kytkentätöitä varten liitettäessä laitteistoa keskijännitteiseen sähköverkkoon