Infinergies

...project development for a renewable energy supply

Infinergies

ME ETSIMME

Etsimme tuulivoimalakäyttöön soveltuvia tuottavia maa-alueita vuokrausta ja ostoa varten sekä kattopinta-alaa ja rakentamattomia maa-alueita aurinkokennolaitteistoille. Sijoituspaikkojen arviointi perustuu seuraaviin seikkoihin:

  • Tuottavuustilanne
  • Paikan kehitysmahdollisuudet
  • Etäisyydet naapuripalstoihin ja -tontteihin
  • Liityntämahdollisuudet sähköverkkoihin
  • Luonnonsuojeluoikeudelliset seikat

Odotamme yhteydenottoanne. Voitte ottaa meihin yhteyttä soittamalla meille.KUNNAT

Tarjoamme kunnille räätälöityjä kokonaisratkaisuja ja hyviä elinkeinoverotulomahdollisuuksia. Suunnittelussa otamme maanomistajien intressien ohella huomioon myös alueen asukkaat ristiriitojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Toimintamme on lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaista, monissa asioissa jopa selvästi ylitämme vaatimukset.

Tuuli- tai aurinkoenergiapuistolla on myös alueellinen työllistämisvaikutus: Uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävät puistot tuovat mukanaan mm. välttämättömiä maanrakennus-, perustus- ja tienrakennustöitä ja myös sähköinfrastruktuuri on toteutettava. Lisäksi jokainen toteutettu voimala vaatii riittävän paikallisen henkilökunnan huolto- ja kunnossapitotöitä varten.